Co to jest psychologia?

Psychologia to nauka empiryczna. Nazwa pochodzi od słów: psyche- dusza i logos – słowo, myśl.

 

Psychologia - po co, dlaczego?

Psychologia bada mechanizmy i prawa rządzące zjawiskami psychicznymi. Ta niezwykle interesująca dziedzina wiedzy bada też zachowanie człowieka.

Psychologia bada również to w jaki sposób poszczególne zjawiska psychiczne wpływają na relacje między ludźmi.

 


 

Psychologia należy do nauk humanistycznych. Wywodzi się po prostu od zainteresowania ludźmi i ich spraw.


Psychologia była przedmiotem badań już w starożytności. Starożytni Rzymianie i Grecy zastanawiali się jaki jest człowiek, co czuje, co jest powodem, motorem jego postępowania.Kto stworzył psychologię?

 

Kim są ojcowie psychologii? Jednym z nich jest Platon. Określił człowieka jako członka społeczności. Filozof ten dokonał podziału na rozum, uczucia i wolę.


Ojcem psychologii jest również Arystoteles. Jest on twórcą teorii o pięciu zmysłach. Stworzył on też pojęcia takie jak istota społeczna i istota biologiczna oraz soki hormonalne.


Wkład w rozwój psychologii miał też Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt w 1879 r. założył pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej w Lipsku.


Z kolei najsłynniejszym współczesnym psychologiem jest prof. Tadeusz Tomaszewski. Psycholog ten jest twórcą teorii czynności.Skąd psychologia czerpie inspiracje?


Psychologia jest ściśle powiązana z takimi naukami jak; socjologia, filozofia, antropologia, filozofia, biologia. Z nauk tych czerpie ona inspiracje. Niemniej jednak psychologia jest nauką samodzielną, ponieważ wypracowała własne metody eksperymentalne.


Miejsce w szeregu

Psychologia jest nauką społeczną oraz humanistyczną. Ostatnimi czasy psychologia też jest zaliczana do nauk behawioralnych. Nauka behawioralna jest to nauka o zachowaniu. Oprócz psychologii do nauk behawioralnych zaliczana jest także socjologia, etologia, kryminologia, antropologia kulturowa. Nauką behawioralną jest również psychiatria oraz medycyna behawioralna.


Psychologia niejedno ma imię

Psychologia właściwie dotyczy ludzi. Jednak bardzo interesującym działem jest też zoopsychologia, czyli psychologia zwierząt.


Psychologia dzieli się na akademicką i stosowaną.
Psychologia akademicka to:


Psychologia poznawcza – jak sama nazwa wskazuje zajmuje się ona postrzeganiem, pamięcią, myśleniem. Psychologia poznawcza bada po prostu to w jaki sposób człowiek poznaje otoczenie


Psycholingwistyka – jest to dziedzina z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Przedmiotem jej badań jest sposób, w jaki język jest przyswajany i wykorzystywany przez nasz umysł. Pokrewną nauką jest socjolingwistyka.


Bardzo ciekawą dziedziną jest psychologia rozwoju człowieka. Jest to jeden z najstarszych działów psychologii. W jaki sposób zmienia się osobowość człowieka od chwili przyjścia na świat aż do końca życia – tym właśnie zajmuje się psychologia rozwoju człowieka.


Psychologia osobowości – jak sama nazwa wskazuje przedmiotem jej badań jest osobowość człowieka. Ta dziedzina psychologi odpowiada na pytanie – jaki jest związek między osobowością człowieka a zachowaniem. Psychologia osobowości zajmuje się emocjami, motywacją i cechami psychicznymi.


Psychologia społeczna to dziedzina psychologii mająca wiele wspólnego z socjologią. Nauka ta zajmuje się wpływem ludzi na psychikę jednostki. Psychologia społeczna bada np. to jak radzimy sobie w różnych sytuacjach. Jest to młoda dziedzina nauki, powstała w latach 30 – tych ubiegłego wieku.


Neuropsychologia zajmuje się natomiast zależnością między układem nerwowym człowieka a procesami poznawczymi. Nauka ta ma wiele wspólnego z medycyną.


Psychofizjologia – zajmuje się fizjologicznym podłożem procesów psychicznych. Jest to nauka z pogranicza fizjologii i psychofizjologia. Jaki jest związek między naszymi emocjami, zachowaniem a działaniem mózgu, krążeniem, hormonami – na takie właśnie pytania odpowiada psychofizjologia.


Ciekawą dziedziną jest też psychologia ewolucyjna. Nauka ta tłumaczy nasze zachowanie ewolucją biologiczną i kulturową.


Psychopatologia – zajmuje się zaburzeniami psychicznymi.


Psychologia akademicka zajmuje się też psychologicznym kontekstem religii, nauki, sztuki, kultury, mody i innych dziedzin, w jakich działa człowiek
Psychologia stosowana


Psychologia stosowana zajmuje się wykorzystywaniem wyników badań do rozwiązywania problemów. Psychologia stosowana to przede wszystkim psychologia wychowawcza, psychologia pracy i psychologia kliniczna. Są to najbardziej rozwinięte działy psychologii stosowanej.


Psychologia pracy – zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Może np. oceniać predyspozycje człowieka do danej pracy, zajmować się wpływem komunikacji między ludźmi a wydajność.


Psychologia wychowawcza – zajmuje się problemami szkolno – wychowawczymi. Zajmuje się np. procesami uczenia się, rozwijania zdolności, zainteresowań, nauką czytania i pisania.


Psychologia kliniczna – zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Czyli krótko mówiąc próbuje naprawić relacje między człowiekiem a otoczeniem. Psychologia kliniczna może zajmować się np. stresem, kryzysami.


Psychologia stosowana to również psychologia ekonomiczna. Dyscyplina ta zajmuje się zachowaniami konsumenta a właściwie procesami psychicznymi, które kierują zachowaniami konsumentów. Jest bardzo przydatna z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego i marketingu.


Psychologia zdrowia – odpowiada na pytanie o wpływ zjawisk psychicznych na nasze zdrowie. Jest to młoda dziedzina psychologii.


Psychologia sądowa – wspomaga funkcjonowanie sądów. Może np. zajmować się wydawaniem opinii.


 

 

ankieta

Które zagadnienia związane z psychologią najbardziej cię interesują?
 

 

 

psychologia urody

psychologia mody

 

tagi: psychologia, psychologia społeczna, psychologia kliniczna, psychologia stosowana, psychologia akademcka, psycholingwistyka, psychologia pracy, Platon, Arystotele, ojcowie psychologii, co to jest psychologia, podział psychologii, ciekawostki psycjologiczne, psychologia sądowa, psychologia kobiety, psychologia odchudzania, psychologia wychowania, osobowość, psychologia osobowości, Wilhelm Wundt, psychologia poznawcza, psychologia ekonomiczna, marketing i psychologia, psychologia mężczyzny,

 

 


  

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież